За нас - 2Р България ЕООД

За нас
 2Р България» ЕООД присъства на пазара от 1995 год.

 Дейността на фирмата е производство, внос и търговия осветителни тела и системи.

Основни предимства:

 • Притежава производствена база в нова, модерна сграда и два магазина на територията на гр. Пловдив;
 • Изключителен представител за България на най-голямата фирма за осветителни тела и консумативи  – NVC;
 • Представител за България на водещата турска фирма производител на ключове, контакти, разклонители и осветителни тела - Pelsan;
 • Осъществява внос от Европа и Азия;
 • Работи с водещи марки – PhilipsOsramHellas SchwabeGE и други;
 • Разполага с търговски партньори в цялата страна;
 • Доставя стока на своите клиенти до всяка точка на България със собствен транспорт;


Продуктова гама:

 

 • LED осветителни тела и соларни системи
 • Луминесцентни осветителни тела
 • Промишлени осветителни тела
 • Улични осветителни тела
 • Парково и градинско осветление
 • Осветление за дома


Част от дейността на фирмата са СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, които се изработват в производсвената база.

 

Стълбове за улично осветление могат да бъдат направени и по индивидуален проект на  клиента. 

 

Нашият екип е отворен към възприемането на нови тенденции, идеи и техники в осветлението. Стремим се постоянно да обновяваме знанията си с цел поддържане на висока конкурентоспособност и качество на предлаганите от нас услуги и продукти. 

 

Търговският екип на "2Р България" се намира в гр. Пловдив на адрес бул. "Марица - юг" 186. 

/ Това е булевардът на гърба на магазин Бриколаж /

 

 

 

 

ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА “2R БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ПО ОПАЗВАНЕ.

 

 

В 2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ), в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, и следния обхват:

 

„ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ЕЛЕМЕНТИ. ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ И ОСВЕТИТЕЛНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ.”

 

За изпълнение на своята политика по управление, Ръководството на 2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД е определило следните основни цели:

 • увеличаване броя на клиентите на организацията;
 • удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите и заинтересованите страни;
 • повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите продукти;
 • осигуряване на съответствие с приложимите задължения за спазване по отношение на качеството продуктите, здравето и безопасността при работа и околната среда;
 • оптимизиране на процесите чрез използване на нови технологии и оборудване, с цел повишаване на качеството, предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване на условията на труд;
 • недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите заинтересовани страни;
 • провеждане на обучения и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и за повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;
 • повишаване на ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • поддържане на мотивацията на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;
 • планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в организацията;
 • постоянно да подобрява системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и да повишава резултатността спрямо околната среда и здравето и безопасността при работа.

 

 

РЪКОВОДСТВОТО ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ, В РАМКИТЕ НА КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДА СЛЕДВА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, И С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕСТЕСТВОТО, МАЩАБА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ОКАЗВАТ НЕЙНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ.

 

 

КАТО  УПРАВИТЕЛ  НА  2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД,  ДЕКЛАРИРАМ  ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ.

Дата: 10.04.2017 г


ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


© 2018 2Р България ЕООД. Всички права запазени.