Ключове и контакти серия Alaska Silver ➢ Купи онлайн- 2R

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ СЕРИЯ ALASKA SILVER

Ключове и контакти серия ALASKA

Виж повече

  

Модел Цвят Размер mm Тип лева
без
ДДС
лева
с
ДДС
Бр.
КЛЮЧ - ЕДИНИЧЕН сребърен 81x85 единичен 5.44 лв. 6.53 лв.
КЛЮЧ - ДВОЕН сребърен 81x85 двоен 6.00 лв. 7.20 лв.
КЛЮЧ - СТЪЛБИЩЕН сребърен 81x85 стълбищен 6.00 лв. 7.20 лв.
КЛЮЧ - ДИМЕР сребърен 81x85 димер 23.33 лв. 28.00 лв.
КЛЮЧ - ДЕВИАТОРЕН сребърен 81x85 девиаторен 6.22 лв. 7.47 лв.
КОНТАКТ - ЕДИНИЧЕН сребърен 81x85 единичен 6.22 лв. 7.47 лв.
РОЗЕТКА - ТЕЛЕФОН сребърен 81x85 телефон 6.22 лв. 7.47 лв.
РОЗЕТКА - TV сребърен 81x85 tv 6.11 лв. 7.33 лв.